Harta turistică Galerie Foto Panoramări 360°
Un proiect finantat prin Fonduri Europene

Proiect promovare turistică

Proiect finantat din fonduri europene


Proiectul de promovare al potenţialului turistic rural al Comunei Fundata

DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA TURISMULUI
ÎN COMUNA FUNDATA

 

  • Numar de referinta: SMIS 15818
  • Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
  • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
  • Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.
  • Beneficiar: Comuna Fundata
  • Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Promovarea potențialul turistic rural al comunei, beneficiază de o finanțare nerambursabilă alocată de MDRT de 707.322,76 lei, valoarea totală a proiectului fiind de 914.261,60 lei. Durata proiectului este de 30 luni – 01.10.2010 – 31.03.2013

Prin intermediul proiectului se va promova potenţialul turistic rural al Comunei Fundata, având ca scop atragerea de turiști, prin: prezentarea la târguri de turism; publicitate în mass-media; crearea unui portal de informaţii electronic, realizarea de materiale informative și organizarea de evenimente culturale și artistice. Evenimentele organizate vor fi: Nedeia Munților, Șirnea – între tradiții și Zilele Olimpice, Festivalul Militar.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0268/236651, fax 0268/238068, comunafundata@gmail.com, persoană de contact d-l Primar Pâtea Marian.

 

 

Vremea la Fundata

Detalii meteo Fundata
Înapoi © 2011 - 2020 Primăria Fundata primariafundata@yahoo.com Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europenesau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Regio. Initiativa locala: Dezvoltare regionala.
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.